MarketingTribune's logotype

MarketingTribune

Media · Netherlands
Print

Print

Print (Non-module Based)
Algemene informatie
MarketingTribune is een vakblad voor de marketingprofessional. de primaire doelgroep bestaat uit beslissers in marketing (marketing- directeuren, marketingmanagers, productmanagers, directieleden met marketing in hun portefeuille). de secundaire doelgroep omvat beïnvloeders in marketing (marketingservices medewerkers, marke- tingconsultants en -adviseurs alsmede toeleveranciers).

Shopper Marketing Update heeft primair als doelgroep professionals die zich bezighouden met shoppermarketing en shopperactivatie op de fysieke winkelvloer. Shopper Marketing Update richt zich op iedereen die professioneel aandacht heeft voor het begrijpen van het koopgedrag van consumenten en het vertalen van die kennis naar shopperactivatie. Iedere eerste editie van de maand verschijnt een uitgebreid katern van Shopper Marketing Update (SMU) in MarketingTribune.

Redactionele formule
Het tweewekelijkse magazine beoogt de achtergronden van de actualiteit in marketing, door middel van analyses, achtergrond- artikelen en opinies aan te bieden. daarnaast worden onderwerpen redactioneel uitgediept door middel van dossiers in het magazine en bijlagen bij het blad.

Click the button on products to create an inquiry